WORK, LIFE, BALANCE, nie je to hlúposť?

Pre väčšinu ľudí je práca prakticky neoddeliteľnou súčasťou ich života. Mnohí zamestnanci majú potrebu byť úspešní vo všetkých oblastiach života ako je kariéra, osobný život, financie či vzťahy, a dosiahnuť rovnováhu medzi ich pracovným a súkromným životom je náročné a častokrát až nemožné.

Google preto uskutočnil výskum s viac ako 4000 zamestnancami, zameraný na to ako zamestnanci dokážu zvládať work- life balance. Na základe všetkých získaných informácií a dát potom prišiel s prekvapivými výsledkami. Prvé výsledky výskumu ukázali, že len 31% zamestnancov dokáže mať tzv. work – life balance.  Títo zamestnanci dokážu bez problémov oddeľovať svoj pracovný život od toho osobného. Ich správanie sa prejavuje tak, že v momente ako opustia prácu, nekontrolujú svoj mailbox až do ďalšieho dňa. Zvyšných 69% zamestnancov však tvorí presný opak. Títo zamestnanci jednoducho nedokážu oddeľovať svoj osobný život od toho pracovného a kontrolovanie gmailu sa stalo ich hlavnou náplňou.

 

GOOGLE o krok vpred

Na základe tohto výskumu sa Google rozhodol spraviť experiment  vo svojej írskej pobočke s názvom „Dublin Goes Dark“. Zamestnancov, ktorí večer po práci opúšťali office, poprosil, aby všetky svoje elektronické zariadenia  ako telefóny, tablety, iPady či počítače, odovzdali na recepcii a užili si tak pokojný večer s rodinou a priateľmi. Experiment vniesol pozitívnu spätnú väzbu a všetci zamestnanci potvrdili, že vďaka tomu mohli po dlhej dobe zažiť pokojný večer bez stresu.

 

Ani Slovensko nie je za opicami

Aj naša krajina sa voči work – life balance snaží bojovať, zavedením rôznych firemných praktík. V Microsoft Slovakia napríklad majú zamestnanci možnosť pracovať z domu až do 50% pracovného času. Stredoslovenská energetika zase ponúka predĺžený nárok na dovolenku, flexibilný pracovný čas či príspevok na predškolské zariadenia pre deti zamestnancov. Papierenská firma Mondi SCP zase využíva benefitový systém Tri generácie, na zamestnancov počas celého cyklu ich pôsobenia vo firme a zahŕňa do neho aj ich rodinných príslušníkov. Rozmanité situácie v pracovnom aj osobnom živote pomáhajú zamestnancom v HP Slovakia riešiť prostredníctvom programu Work-life coaching. „Ide o anonymné psychologicko-koučingové konzultácie, poradenstvo a podporu, ktoré môže využiť každý pracovník aj jeho rodinný príslušník,  dokonca aj v ťažkých, až traumatických životných situáciách,“ povedala na seminári o work – life balance  Ľubica Altmanová.

 

Novodobý zabijak, ktorý ničí nielen produktivitu

V porovnaní s 38 krajinami Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), približne 65% slovákov vo veku 15- 64 rokov má platené zamestnanie čo je mierne pod svetovým priemerom 67%. Čo sa týka samotného work – life balance, čísla ukazujú, že len približne 5% zamestnancov pracuje viac ako 50 hodín týždenne čo je síce menej ako svetový priemer OECD 13% ale stále sa to nerovná top leadrovi v tabuľke, ktorým je Holandsko.  Zamestnancov, ktorí pracujú viac ako 50 hodín týždenne je len 0,5 % a čas, ktorí holanďania venujú svojim voľnočasovým aktivitám tvorí 16 hodín za týždeň.

Výsledky preukázali, že vďaka nedostatočnému work – life balance, až 60 % zamestnancov prejavilo zníženú morálku na pracovisku, 36% zaznamenalo slabú produktivitu a až 41% zamestnancov pociťovalo únavu a vyhorenie. Dlhodobé účinky sú však viac znepokojujúce. Tí, ktorí pracujú viac ako 55 hodín týždenne, majú vyššie riziko chorôb srdca a mozgovej príhody a ich riziko depresie a úzkosti je 1,74 krát vyššie v porovnaní s tými, ktorí pracovali 35-40 hodín.

Každý má inú definíciu toho, čo pre neho znamená rovnováha medzi pracovným a súkromným životom. Dôležité je však nájdenie rovnováhy, ktorá je pre vás správna. Nič nerobenie ale ani hnanie sa bezbožne za výsledkami na úkor zdravia vám nepomôžu. Zamyslite sa preto, či život, ktorý žijete a práca, ktorú robíte vás aj skutočne napĺňa. Veď viete. Žijeme predsa len raz.


Do ktorej skupiny patríte vy: už sa vám podarilo nájsť work – life balance alebo odpovedáte na emaily po polnoci?