WORK, LIFE, BALANCE, nie je to hlúposť?

Pre väčšinu ľudí je práca prakticky neoddeliteľnou súčasťou ich života. Mnohí zamestnanci majú potrebu byť úspešní vo všetkých oblastiach života ako je kariéra, osobný život, financie či vzťahy, a dosiahnuť rovnováhu medzi ich pracovným a súkromným životom je náročné a častokrát až nemožné.

Read More