Nikdy nie je neskoro

„Mali sme vás stretnúť skôr,“ povedal muž odpočívajúci na stoličke, zatiaľ čo jeho kolegovia pracovali na posledných detailoch  jednej zo štvrtí vymysleného mesta. Mužovi ťahalo na šesťdesiat, bol bez vlasov, dokonale oholený, s prísnym pohľadom profesora. Rám okuliarov a gombíky na košeli zapnuté až pod krk naznačovali jeho postavenie v medzinárodnej organizácii UNHCR. Bol unavený, do troch spoločne strávených hodín dal takmer všetku svoju energiu.

Čo majú spoločné utečenci, zámery UNHCR a Extraordinary?

V jedno popoludnie nám v kancelárii zazvonil telefón. Na druhej strane bola žena, nazvime ju Ema. V UNHCR je zodpovedná za rozvoj tímov. S ľuďmi sa rozpráva tak, ako sa mama prihovára svojim deťom – mäkko, láskavo, s úctou. Žena na správnom mieste. Po niekoľkých rozhovoroch sme sa zhodli, že simulácia City Build bude pre ich organizáciu správna voľba. Vyvinuli sme ju so zámerom pomôcť ľuďom pochopiť zložité súvislosti v rýchlo meniacom sa svete. Aj komplexné úlohy a projekty sa dajú rozmeniť na drobné. Vďaka tomu o nich viete jednoduchšie diskutovať, uvažovať, meniť, spájať a vytvárať nové. A to všetko na stole. Lepšie povedané na stoloch.

Čo je simulácia City Build?

Predstavte si, že ste zodpovedný za istú časť mesta. Vašou úlohou je postarať sa o spokojnosť a blahobyt občanov vašej štvrte. Zároveň musí byť vaša štvrť funkčne a zmysluplne prepojená s ostatnými časťami mesta, za ktoré je zodpovedný niekto iný. Musí to dávať zmysel. Všetko s cieľom vytvoriť mesto pre ľudí. Je to krásna predstava – mesto postavené pre ľudí. Od začiatku, od základov. Simulácia City Build je o vyjednávaní, tvorení a pretváraní verejného priestoru s jediným cieľom – aby sa v ňom ľuďom žilo dobre. Nemalo by to tak byť aj v realite?

Asi tušíte, že v City Build nejde o mesto ako také, ale o to, čo v ňom nasimulujeme. Môže to byť vaša nová firemná stratégia, projekt, marketingová kampaň… V prípade UNHCR to bola udržateľnosť v procesoch. Pripravili sme im verziu, kde sa okrem funkčných a estetických prvkov v meste museli zamestnanci postarať aj o ich udržateľnosť v každom kroku. Sedemnástimi udržateľnými cieľmi sa ľudia z UNHCR riadia už nejeden piatok, no tentokrát dostali jej zamestnanci možnosť ciele vidieť z iného pohľadu, pracovať s nimi a realizovať ich v reálnej (simulovanej) situácii. Už sme si zvykli, že City Build vtiahne do deja aj ľudí, ktorí ofrflú všetko, no nasadenie tejto multikultúrnej skupinky bolo nevídané a od začiatku iné. Niečo nám unikalo. V aktivite bolo skryté niečo, čo ľudia z UNHCR už v minulosti zažili v realite. V tej ozajstnej, kde za chyby platíte. Pekne tvrdo. Bolo to tak aj v roku 2015. Státisíce ľudí prichádzali každý mesiac do Európy a bolo nevyhnutné sa o nich včas postarať. Dať im nocľah, jedlo, pocit bezpečia. Bolo treba konať. Sme zvyknutí, že ak horí požiar, treba ho rýchlo hasiť. Netreba dlho váhať, premýšľať, alebo dokonca testovať vhodnosť a efektivitu našej akcie. Treba hasiť. A poriadne rýchlo. Niekedy chaoticky. Únavne.

Aký dopad bude mať to, ak si s vašim tímom pred plánovanou akciou sadnete a urobíte ju „na nečisto“, v simulovanom prostredí?

Ako lepšie dokážete naplánovať svoje budúce reálne kroky? Ako viete zvýšiť účinnosť svojej akcie? Efektivitu? Zníženie strát, zvýšenie zisku? Náš mozog nerozlišuje medzi tým, či sa situácia deje v skutočnosti, v simulovanom prostredí, alebo iba v našich hlavách. Podrobne to popísal športový psychológ Judd Biasiotto v jeho experimente s hráčmi basketbalu. Simulovaná situácia je pre náš mozog to isté, ako realita. Ak je dobre naplánovaná. Hráči basketbalu, ktorí hádžu na kôš sa zlepšia v streľbe iba o máličko viac ako tí, ktorí si hádzanie na kôš len predstavujú vo svojej mysli.

„Mali sme vás stretnúť skôr,“ povedal muž odpočívajúci na stoličke, zatiaľ čo jeho kolegovia pracovali na posledných detailoch jednej zo štvrtí vymysleného mesta.

Nikdy nie je neskoro.

 

Zistite viac o programe City Build alebo si dohodnite stretnutie.