Vyzerá to u vás ako v kuríne?

Evolučný biológ William Muir je posadnutý výskumom vysoko produktívnych tímov, ktoré dosahujú mimoriadne úspechy. A preto skúmal sliepky v kuríne a kládol si otázky ako: Čo je pre úspešné tímy také charakteristické? Kto sú ich členovia?

Sú to ľudia s nadpriemerným IQ? Alebo im na stenách visia diplomy z najprestížnejších univerzít sveta? Sú to tridsiatnici, ktorí nemajú rodiny a pracujú 16 hodín denne? Pozrime sa na tri charakteristiky, ktoré sú výsledkom spomínaného výskumu  na sliepkach. Vysoko produktívne tímy sú také, v ktorých prevláda:

 

1. Vysoká úroveň empatie a prepojenosť: Členovia tímu sa navzájom rešpektujú a snažia sa porozumieť jeden druhému. Členovia sú navzájom „sociálne prepojení“, to znamená, že sú na jednej vlne, sú naladení na jednu frekvenciu a vzájomne si verbálne aj neverbálne rozumejú. Je to niečo ako tímová chémia.

2. Rovnocennosť: Každý člen tímu má rovnaký čas a priestor na vyjadrenie svojich názorov. V skupine absentuje tradičná hierarchia, alebo dominancia jedného, alebo viacerých členov. Heslom týchto tímov býva ,,Každý má výnimočný pohľad na veci. A všetci sme rovnako dôležití.“

3. Viac žien: Áno, toto prekvapilo (a potešilo) aj mňa. Skupina, v ktorej sa nachádzalo viac žien, bola produktívnejšia. Čím to je? K vysvetleniu som sa nedopátrala, takže ak viete o nejakej štúdii, ktorá to vysvetľuje, šup s ňou do komentu 🙂

 

Čas má pochopiteľne tiež značný vplyv na produktivitu tímov. Tímy, ktoré spolupracujú dlhšie, sú produktívnejšie. Je to jednoduché  – členovia sa poznajú lepšie, viac si dôverujú a sú k sebe otvorenejší. Ak máte pocit, že vo vašom tíme chýba dôvera, otvorenosť alebo by ste chceli do tímu dostať viac priateľskej a pozitívnej atmosféry, skúste aktivitu Knowing You, Knowing Me.

Alebo presvedčte svojho šéfa, aby vám doprial čas na spoločné kávičky. Čo to má spoločné so zvýšením produktivity (okrem toho, že budete naspídovaný kofeínom)? Podnikateľ Alex Pentland navrhol zosynchronizovanie prestávok, aby zamestnancom vytvoril priestor na rozprávanie sa s kolegami. Výsledkom bol nárast zisku o 15 miliónov dolárov a spokojnosť zamestnancov sa zvýšila o 10%.

K zvýšeniu otvorenosti a spolupráce v tíme podľa Margaret prispieva aj prístup: nemať v skupine supersliepku. Skupiny nepotrebujú mať svojho superhrdinu alebo jedinca, ktorý bude jediný vynikať a stáť v žiari reflektorov. Práve naopak, pokiaľ má každý člen tímu pocit výnimočnosti, o to je skupina viac otvorená spolupráci.

Čo majú teda sliepky v kuríne spoločné s efektívnymi tímami? Margaret Heffernan vás vo svojej TED prednáške nielen pobaví, ale aj prinúti premýšľať o tom, či to u vás v tíme funguje ako v kuríne a či spôsob vašej spolupráce naozaj vedie k produktivite a úspechu.