Ako reťazová reakcia mení situáciu v tíme

Klienta z IT oblasti s cca 230 zamestnancami zastupovala dáma, volajme ju Jana, ktorá má čarovnú pozíciu a stará sa vo firme o vzdelávanie. Už tento samotný fakt dal jasne najavo, že to so vzdelávaním a celkovým rozvojom zamestnancov myslia v tejto firme vážne. Stretli sme sa na 6. poschodí administratívnej budovy v Petržalke pri rozhovore o tom, ako u nich vo firme fungujú „klasické“ teambuildingy a ako vedenie aj zvyšok firmy cítia, že tieto typy firemných podujatí môžu mať ďaleko väčší dopad na celkovú atmosféru vo firme než doteraz mali. Po úvodnom small talku klient prišiel s briefom:

„Tímová aktivita, ktorú plánujeme, bude pre 30 najseniornejších ľudí, ktorí sú expertmi v našom odvetví a zároveň u nás vo firme vedú menšie (3-5), či väčšie tímy (5-20).  Hľadáme agentúru, ktorá nám pomôže navrhnúť účinnú simuláciu, kde naši experti a manažéri budú môcť zažiť hlavný odkaz podujatia v reálnej hmatateľnej situácii.

Hlavným odkazom podujatia je: „Vy ste tí najseniornejší ľudia u nás vo firme, vy ste role models pre zvyšných 200 zamestnancov. Dopad vášho správania sa odzrkadľuje v správaní veľkého množstva iných ľudí. Vaša schopnosť spolupráce a ťah na jednu bránu podnecuje spolupracovať aj zvyšok firmy.“

 

PROCES:

V našom portfóliu 160 tímových aktivít sme hľadali aktivity, ktoré budú mať spoločné obe kľúčové informácie: jednou je „reálna hmatateľná situácia“ a druhou „vzájomná spolupráca, prepojenosť a hlavne dopad správania na druhých“. Horúcimi kandidátmi boli The Big PictureCity Build. V aktivite The Big Picture je nasimulovaných niekoľko bodov, kde sa účastníci dostanú do stavu, kedy sa bez efektívnej komunikácie a spolupráce nepohnú ďalej. A efektívnej myslím skutočne efektívnej, presnej, jasnej a osobnej. V aktivite City Build ľudia v reálnej situácii pochopia, že aj malé (správne) rozhodnutia môžu viesť k veľkým (pozitívnym) výsledkom. Nakoniec sme však zvolili Chain Reaction Table Top. Úžasnú aktivitu, počas ktorej musia účastníci zostaviť niekoľko funkčných mechanizmov, ktoré na záver vytvoria reťazovú reakciu, kde energia prejde od prvého stola k poslednému bez ľudského zásahu. V Chain Reaction sa na prvý pohľad zdá, že ide o kreativitu a inovatívne myslenie, no opak je pravdou. Podpora kreatívneho myslenia je len vedľajší efekt. Ide tu hlavne o sústredenie sa na jeden (spoločný) cieľ, na jednu energiu, ktorá je nám všetkým spoločná a vlastná a musíme si ju medzi sebou predať tak, aby sme sa dostali do cieľa. Chain Reaction je o plánovaní, stratégii a dohode medzi jednotlivými „oddeleniami“, no hlavne je o pochopení, že to, čo spravím ja, ovplyvní zvyšok tímu. Moje správanie vplýva na všetkých ostatných a všetci navzájom na sebe závisíme. Ak dobre naplánujem, nastavím a otestujem funkčnosť daného mechanizmu, tak to pozitívne prispeje k celkovému úspechu všetkých ľudí v miestnosti. Zároveň moje zlyhanie zapríčiní zlyhanie celého tímu. Po 90 minútach pri 30 ľuďoch účastníci dospeli k tomuto výsledku.

Pozrite si video kliknutím na obrázok:

 

 

DEBRIEFING:

V debriefingu (ktorý je štandardnou súčasťou každej aktivity od Extraordinary), sme sa bližšie pozreli na to, čo účastníci na aktivite zažili a aké prepojenie medzi Chain Reaction a reálnou pracovnou situáciou u nich vo firme našli. Účastníci prichádzali s poznatkami ako „small change = big result“, alebo „none of us is as smart as all of us“ – čo mi pripomenulo heslá z kníh o efektívnosti pracovných tímov. Pri otázke čo im táto aktivita pripomína, odpovedali : „Je to presne ako v práci, ak niečo robím, musím to robiť na 100% pretože sa na mňa môj tím pozerá a podvedome ma kopíruje. Moja motivácia do veľkej miery ovplyvňuje motiváciu v tíme.“ Iný kolega poznamenal: „Ak sa na začiatku projektu urobí chyba a neopraví sa, tak sa to s nami vezie až do konca. Výsledok ide dole a spokojnosť s prácou a výstupom klesá.“

 

VÝSLEDOK:

Možností ako dostať do ľudí hlavný odkaz je niekoľko. Môžete ich pozvať na meeting a odprezentovať im vzájomné prepojenie a pôsobenie ľudí pomocou PowerPointu, webinára alebo interného Ebooku. Alebo im to môžete nechať prežiť na vlastnej koži,  v reálnej hmatateľnej situácii.

 

Kontaktujte nás a radi vám poradíme, ktorý tímový program sa hodí práve vám.