Rozhovor vo Forbes: Dobrý teambuilding berie ohľad na odlišné potreby zamestnancov.

Náš CEO Lubo Tomko mal česť pozdieľať svoje dlhoročné know-how vo Forbes. Skrátenú verziu rozhovoru si môžete prečítať na forbes.sk v článku ,,Dobrý teambuilding berie ohľad na odlišné potreby zamestnancov. Zvlášť pokiaľ ide o introvertov.”

 

Externá redaktorka: Rozália Hubeňáková

Respondent: Lubo Tomko, CEO Extraordinary.sk

 

  1. Skúsme sa pozrieť na absolútny začiatok. Prečo je z Vášho pohľadu teambuilding skutočne dôležitý pre zamestnancov spoločnosti?

Treba si asi najprv zadefinovať, čo teambuilding je. To, že ľudia spolu trávia čas mimo pracovného prostredia ešte neznamená, že pracujú na zlepšení tímovej práce. Z nášho pohľadu je teambuilding akákoľvek aktivita, ktorej výsledok prináša úžitok zamestnancovi aj jeho zamestnávateľovi (pomáha ľuďom v práci cítiť sa schopnejšie a spokojnejšie a zároveň prináša úžitok firme pre ktorú pracujú). Spojenie príjemného s užitočným. Hoci, priebeh aktivity nemusí byť za každú cenu príjemný, veď učenie (a s tým spojené robenie chýb, pokusov a omylov) nie je vždy príjemné. Dôležitá je ale pozitívna väzba účastníka s výsledkom, teda zo záverom aktivity.

A prečo je teambuilding dôležitý? Hlavný dôvod je jednoduchý – ľudia sa potrebujú učiť a robiť veci na „nečisto“. Ak chcete podávať dobré výkony na kurte, musíte si svoje odmakať v posilňovni. Dobrí rečníci si odrozprávali svoje pred zrkadlom, a skvelý hudobníci si to vydreli v skúšobni. Ľudia na to, aby mohli pracovať na výnimočných cieľoch tiež potrebujú mať svoju posilňovňu, alebo skúšobňu. Miesto, kde panuje psychologické bezpečie, dôvera a istota, že učiť sa aj za cenu chýb je v poriadku. A potom si tento pocit čiastočne preniesť aj do práce.

 

  1. Aké atribúty by ste pripísali práve takému teambuildingu, ktorý by sme mohli označiť slovom kvalitný a čo by malo byť jeho cieľom?

Kvalitný znamená prínosný pre obe strany – pre firmu aj jej ľudí. Kvalitný teambuilding má niekoľko charakteristík – vieme kto sú účastníci, čo majú v pracovnom živote za sebou, čo pred sebou, akí sú, čo sa potrebujú naučiť, alebo získať na to, aby sa im robilo lepšie a produktívnejšie. A zároveň myslíme na firmu, jej ciele, potreby, víziu aj hodnoty na ktorých stojí. Ak tieto dve veci skombinujeme, tak výsledok nemôže byť fail.

Cieľom teambuildingu môže byť napríklad: vyššia angažovanosť alebo motivácia zamestnancov, inovatívne myslenie, efektívnejšia komunikácia, kvalitnejšie tímové rozhodovanie, riešenie problémov, tímová dynamika, zlepšovanie procesov… Ale často pre našich klientov realizujeme aktivity, ktoré dokážu naštartovať proces zladenia sa zamestnancov s hodnotami a víziou firmy, čo je v súčasnej dobe nevyhnutné na to, aby firma mala konkurenčnú výhodu na trhu. Klientom pomáhame aj s riadením zmien, času, alebo projektov, prípadne s komunikáciou medzi tímami. Ako vidíte, cieľ „stmeliť tím“  je niečo veľmi všeobecné a nič nehovoriace. Vďaka dobrej analýze sa dokážeme zamerať na špecifickejšie ciele. A to prináša klientovi návratnosť jeho investície. Toto slovo je to, čo nás odlišuje od konkurencie – organizujeme aktivity, ktoré nie sú pre našich klientov nákladom, ale investíciou.

 

  1. Čo aktuálne trendy? Existuje niečo podobné, ak teda hovoríme o teambuildingu, sú niektoré veci skrátka práve teraz,,in?”

Veľkým hitom je aktuálne virtuálna realita – spolu s našimi partnermi z Catalyst Global sme vyvinuli prvú teambuildingovú aktivitu vo virtuálnej realite. Volá sa The Infinite Loop a pomocou nej sa ľudia učia používať metódu Scrum. Zároveň sa na aktivite naučia exaktne a jasne komunikovať. Svet technológií evidentne ovládol aj teambuildingovú sféru, no na druhej strane stúpa záujem aj o aktivity, pri ktorých ľudia robia niečo fyzicky, vlastnými rukami – odráža to potrebu ľudí dostávať okamžitú spätnú väzbu, byť v blízkom kontakte s príjemcom ich služby a spolupracovať na projektoch, ktoré dávajú hmatateľné výsledky.

 

  1. Na čo všetko sa treba sústrediť pri príprave ozaj kvalitného teambuilding? Aké aktivity je potrebné zvoliť a na čo všetko treba v takomto prípade prihliadať?

Miesto, ani obdobie v roku nie sú dôležité. Iste mnohí čitatelia zažili teambuilding v nádhernom prostredí, ktorí im nedal takmer nič. Ak je aktivita dobre pripravená, nie je až tak dôležité, kde sa odohráva. Ľudia nechodia na teambuilding kvôli prostrediu, ale kvôli príležitosti sa niečo užitočné naučiť a rozvíjať zmysluplné pracovné vzťahy. Ak chcete pripraviť kvalitnú aktivitu, potrebujete mať dobrý prehľad o tom, čo chce dosiahnuť firma a čo potrebujú ľudia – to je potrebné čo najkonkrétnejšie definovať no a potom už stačí iba nájsť cestu, ako to dosiahnuť. Tá cesta môže byť niekedy veľmi komplikovaná a niekedy extrémne jednoduchá. Záleží to od toho, v akom stave sa firma a jej zamestnanci nachádzajú. Z nášho pohľadu je dôležité v aktivite nakombinovať emócie zo zmysluplnosťou. Entertraining, alebo Edutainment, akokoľvek to nazveme, ide o to isté – skombinovať príjemné s užitočným.

 

  1. Problémom teambuildingov je niekedy aj účasť zamestnancov. Mnohí podobné aktivity odmietajú, pretože by sa cítili nekomfortne až ,,trápne.” Dá sa podobným problémom predísť a vyvolať u zamestnancov doslova zápal pre podobný event?

Prvým krokom je zabezpečiť bezpečné prostredie, kde robiť chyby, prípadne aj vyzerať smiešne je úplne v poriadku. Niektoré firmy touto kultúrou priamo žijú, v iných je to tabu. Stretol som niekoľko firiem, kde zamestnanci žili vo firemnej kultúre „absolútnej dokonalosti“ a kde museli mať dve práce – prvá bola ich oficiálna práca a tá druhá bola práca na tom, ako zakrývať svoje chyby a nedostatky. Je nevyhnutné, aby šéf, alebo manažér bol ten prvý, ktorý dokáže povedať „Mýlil som sa“ alebo „Urobil som chybu“ a následne našiel spôsob, ako ju neopakovať. V tejto atmosfére nebýva zamestnancom trápne, pretože vedia, že robiť iné veci, alebo robiť veci inak je úplne v poriadku.

Slabá účasť je dobrým zrkadlom toho, že forma ani obsah teambuildingu neboli pripravené správne a citlivo. Ak je aktivita skutočne užitočná a prípadne aj príjemná, ak nie je organizovaná 23.12. alebo v inom nevhodnom termíne, tak ľudia prídu. Ak neprídu, tak to môže byť dôsledok komplexnejšieho problému vo firme a v jej kultúre. Ale aj to teambuilding, resp. séria tímových aktivít dokáže napraviť.

 

  1. Čomu sa pri príprave teambuildingu treba podľa Vás vyvarovať? Čo všetko môže takýto event zničiť, prípadne premeniť na ,,nočnú moru?”

Je potrebné porozumieť tomu, čo chcete dosiahnuť, prečo to chcete a pre koho to robíte. A potom zapojiť zdravý rozum. Ak chcete kolegom poďakovať za spoluprácu v minulom roku, tak splav Hrona môže byť super zážitok, no ak chcete zapracovať na inovatívnom myslení, tak splavom asi veľa nedosiahnete. Často počúvame o firmách, ktoré chceli zlepšiť spoluprácu v tíme a rozdelili svojich ľudí do skupín a nechali ich proti sebe v niečom zápasiť. Dáva to zmysel? Asi nie. Ak chcem podporiť tímového ducha, tak urobím z ľudí partnerov, nie protihráčov. Zdravá súťaživosť je súťaživosť samého so sebou, nie proti niekomu. Organizácie aj ich zamestnanci potrebujú, aby spolu ťahali za jedno lano (spolupráca, vzájomná pomoc) a jedným smerom (firemná vízia a kultúra).

 

  1. Stretli ste sa už niekedy s tým, že by sa teambuildingu zúčastnilo niekoľko skupín zamestnancov jednej spoločnosti (napríklad po jednotlivých oddeleniach)? Funguje takýto model alebo nie?

Robíme to celkom často. Neorganizujeme len jednorazové aktivity, ale sústreďujeme sa aj na tie dlhodobejšie, kde s jednotlivými tímami zlepšujeme niektoré špecifické zručnosti a raz ročne pripravíme spoločný teambuilding so všetkými oddeleniami. A na ňom sa zameriame na efektívnu komunikáciu medzi oddeleniami, prípadne na iné ciele, ktoré sa týkajú celej organizácie.

 

Tu je 6 tipov, ako usporiadať kvalitný teambuilding:

1) Poznajte potreby, ciele aj strachy svojich kolegov: Čo sa chcú vaši ľudia naučiť, v čom sa chcú zlepšiť? Koho potrebujú lepšie spoznať?

2) Zistite, čo chce firma teambuildingom dosiahnuť: Čo jej prinesie hodnotu? V akom smere? Ako sa to dá zmerať?

3) Spojte tieto dve veci do jedného cieľa a začnite plánovať: Aké aktivity by mohli dosiahnuť ciele zamestnancov aj ich zamestnávateľa?

4) Zapojte do aktivity emócie, aj užitočnosť: Je zvolená aktivita spojením týchto dvoch faktorov?

5) Navrhnite metodiku, ako zmerať účinok a dopad na zamestnancov aj firmu

6) Ak je to možné, tak do aktivity zapojte všetky zmysly: Čuch a hmat nás dokážu ovplyvňovať rovnako silno, ako tie zvyšné zmysly.

 

Nie ste si istý či ste zodpovedali otázky objektívne?  Napíšte nám a radi vám pomôžeme s analýzou vášho tímu.