3 osvedčené metódy, ktoré vám pomôžu s firemnými hodnotami

Firemné hodnoty sú zásadnou súčasťou vašej organizačnej kultúry a značky. Aj keď vaše vedenie síce rozumie zoznamu týchto hodnôt, ba dokonca stálo pri ich vzniku, je potrebné aby im porozumeli aj vaši zamestnanci. Hodnoty vašej spoločnosti totiž môžu byť skvelé ale čo z toho, keď sú len vylepené na plagáte a nikto ani poriadne nevie čo znamenajú?

Podľa globálnej štúdie ktorú uskutočnili Right Management a Globoforce’s Workforce Mood Tracker:

  • 65% opýtaných pracovníkov uviedlo, že pozná svoje firemné hodnoty a stotožňuje sa s cieľmi spoločnosti a len 23% respondentov uviedlo, že nepozná žiadnu z ich firemných hodnôt.
  • Až 55 % respondentov, ktorí nepoznali svoje firemné hodnoty, uviedlo že sa necíti angažovane vo svojej práci a až 88 % z tých čo svoje firemné hodnoty poznali odpovedali, že sa cítia plne zapojene do chodu celej organizácie.

Ako môžete vidieť, je zrejmé, že existuje priama súvislosť medzi porozumením hodnôt spoločnosti a následným angažovaním sa v práci , či snahou dosiahnuť vytýčené ciele spoločnosti. Táto správa je vynikajúca pre všetky organizácie. Stačí aby vaši zamestnanci ovládali zoznam firemných hodnôt odpredu dozadu a máte vyhraté. A teraz prichádza na to povestné lámanie chleba. Iste mi dáte za pravdu, že nestačí zoznam vašich hodnôt vyvesiť na web či dať ich do príručky pre new – hires. Firemnými hodnotami treba žiť. A to ako to robiť správne vám predstavíme v tomto článku.

 

 

Špecifikujte ich

Kľúčom je premeniť vaše hodnoty na konkrétne správanie. To pomáha vašim zamestnancom lepšie pochopiť celkový zmysel hodnôt, ich dôležitosť a minimalizuje ich nesprávne interpretácie. Predstavte si napríklad hodnotu „Excelentný customer service“  čo si pod touto hodnotou máme predstaviť? Má zákazník vždy pravdu? Poskytujeme vynikajúce služby zákazníkom za každú cenu? Uprednostňujeme externých zákazníkov pred internými? Na otázky zákazníkov zodpovedáme do hodiny? Dňa či týždňa? Ak naozaj chcete, aby sa váš tím držal vašich hodnôt, zapojte ho do procesu ich tvorby a objasňovania. Ľudia sú prirodzene viac oddaní tomu, čo pomáhajú vytvárať a majú možnosť sami interpretovať. Na toto všetko existuje jednoduchý kľúč. Položte vášmu teamu tieto 3 jednoduché otázky.

  1. Čo pre vás predstavujú naše hodnoty?
  2. Aké špecifické správanie ich najviac reprezentuje?
  3. Čo môžeme spraviť inak, aby sme lepšie reflektovali naše hodnoty na pracovisku?

Na základe odpovedania na tieto otázky si váš tím presne zadefinuje význam vašich hodnôt, ich špecifické správanie a vy budete o krok bližšie k tomu aby vaši zamestnanci žili vašimi firemnými hodnotami. Veľa šťastia!

 

Prijímajte ľudí na základe hodnôt

Už v predošlých článkoch sme spomínali, že prijímanie zamestnancov na základe ich hodnôt by mal byť jeden z kľúčových faktorov. Ak vaša firma napr. vyznáva „rozmanitosť na pracovisku“ a váš tím je plný international individuálov, ktorí preferujú prácu v tíme, ťažko sa vám bude pracovať s človekom, ktorý je hrdý slovan a preferuje individualizmus.

Existujú základné kroky, ktoré môžete rozhodne urobiť už počas prijímacieho procesu:

  1. Hovorte o svojej vízii a hodnotách už počas výberového procesu. Kandidáti tak budú mať priestor jasne vyjadriť svoje postrehy už na začiatku. Áno je možné, že nie každý kandidát vám povie na rovinu, že nesúhlasí s tým v čo vaša firma verí už 10 rokov ale preto existuje aj druhý krok
  2. Implementujte otázky týkajúce sa vašich values do pohovorových otázok. Okrem klasických case studies či HR otázok, zaveďte do pohovoru otvorené otázky na základe ktorých, dokážete jednoducho odhadnúť či daný kandidát vyznáva podobné hodnoty ako vaša firma. Existuje mnoho príkladov ako otázky týkajúce sa firemných hodnôt správne zakomponovať do interview. Pre inšpiráciu odporúčame napríklad článok od Linkedin, ktorý popisuje ako to robia špičkový HR manageri v Google či Tesle.

 

 

Žite nimi!

Áno presne tak! Okrem klasického „buďte vzorom pri ich denno- dennom používaní“, ktoré by malo byť samozrejmosťou im venujte viac priestoru! Zosúlaďte ich s firemnou kultúrou a ukážte vašim zamestnancom, že im naozaj veríte a žijete nimi! Stačí len popustiť uzdu kreativity a aj dodržiavanie firemných hodnôt, môže byť v konečnom dôsledku zábava. Tu prinášame pár tipov ako to robíme u nás:

  1. Zahrňte ich do systému odmeňovania – na začiatku si spolu s vašim tímom určte na základe akých kritérií budete merať ich napĺňanie a hor sa do toho! Vymýšľanie konkrétnych aktivít, reflektujúcich vaše hodnoty, môže byť skvelá skupinová zábava, kde každý mesiac môžete oceniť členov tímu, ktorí danými hodnotami „žili najviac“ .
  2. Hodnota mesiaca – každý mesiac si vytýčte „hodnotu mesiaca“, ktorú sa budete snažiť čo najviac implementovať. Meetingy, tréningy, zábavné aktivity či bežné úlohy. Jednoducho čokoľvek čo vás napadne. Toto všetko môžete v daný mesiac niesť v jej duchu. Stačí naozaj málo a vaši zamestnanci sa počas jedného mesiaca nauč viac ako počas troch rokov, kedy ste mali firemné hodnoty len vylepené na nástenke.
  3. Teambuildingy – teambuildingy zamerané na vaše values. Nie je úžasné spojiť aktivitu, ktorá zbližuje váš tím s aktivitou zameranou na rozvoj vašich firemných hodnôt? Ako aj v predošlých prípadoch, ani tu sa kreativite medze nekladú. Či už si každý tím pripraví počas obeda krátky vtipný tréning na vysvetlenie danej hodnoty alebo spolu budete brainstormovať nad tým, ako lepšie predstaviť hodnoty novým členom tímu je len na vás. Dôležité je aby sa vaši zamestnanci pritom cítili dobre a uvoľňujúco.

Aké metódy využívate vy v práci na implementovanie vašich firemných hodnôt?