The Big Picture

  • Dĺžka: 1 – 3 hodiny
  • Počet ľudí: 8 a viac

Zapojte vašich ľudí do spoločnej vízie a darujte im tento veľkolepý zážitok.

O čo ide:

Vo firme sa často jednotlivé tímy hrajú na svojom piesočku. Každý ide sám za seba, prípadne za svoj tím. Pri tejto aktivite si sami prirodzene uvedomíte, že iba vďaka spolupráci dokážete vytvoriť výnimočné veci. Každý z tímov dostane malý výsek veľkého obrazu – netušíte však, ako má finálny obraz vyzerať. Čakajú vás dve hodiny diskusií, rozhovorov a vyjednávania. Výsledkom budú obrysy obrazu, ktoré následne unisono vyfarbíte. Vo veľkom finále jednotlivé časti zložíme dokopy a odhalíme s veľkou pompéznosťou. Poskladané veľdielo vám pomôže uvedomiť si, že výsledok každého projektu je len taký dobrý, aký je najslabší článok tímu.

Aktivita podporí:

  1. podporu spoločných hodnôt
  2. komunikáciu, zameranie sa na spoločný výsledok
  3. excelentnosť, stratégiu, pozitívne pracovné vzťahy

The Big Picture je vhodný ako zlatý klinec eventu, alebo konferencie.