The Big Picture

  • Dĺžka: 1 – 3 hodiny
  • Počet ľudí: 8 a viac

Zapojte vašich ľudí do spoločnej vízie a darujte im tento veľkolepý zážitok.

O čo ide:

Vo firme sa často jednotlivé tímy hrajú na svojom piesočku. Každý ide sám za seba, strácajú motiváciu komunikovať s ostatnými a nevidia svoju prácu ako súčasť niečoho väčšieho. Pri tejto aktivite si sami prirodzene uvedomia, že iba vďaka spolupráci vytvoria niečo výnimočné. Jednotlivé tímy dostanú výseky veľkého obrazu. Nevedia však, ako bude vyzerať. Ako rýchlo si uvedomia, že všetci pracujú na jednom veľkom zadaní, a keď má výsledok za niečo stáť, potrebujú medzi sebou spolupracovať? Musia sa naučiť vyjednávať a dohodnúť na obrysoch aj farbách obrazov. Vo veľkom finále sa jednotlivé časti zložia dokopy. Poskladané veľdielo pomôže vašim kolegom uvedomiť si, že výsledok každého projektu je len taký dobrý, aký je najslabší článok tímu.

Aktivita podporí:

  1. budovanie značky, hodnôt
  2. tímovú prácu, tímového ducha
  3. excelentnosť, stratégiu, trvácne vzťahy

The Big Picture je vhodný ako zlatý klinec eventu, alebo konferencie.