Flat Out: Pyramídy

  • Dĺžka: 1 – 2 hodiny
  • Počet ľudí: 20 alebo viac

Postavte pyramídu a zlepšite sa v riešení úloh a vnímaní širších súvislostí v tíme.

O čo ide:

Na začiatku si vyrobíte malé pyramídy z kartónu, pri výrobe zapojíte svoje schopnosti využívať dostupné zdroje, otestujete svoj časový manažment a schopnosť kontrolovať kvalitu. Nasleduje druhý krok, kde sa zameriate na tím a jeho ciele a pomocou viacerých menších kúskov zložíte väčšiu pyramídu. Na záver každý z členov pochopí podstatu skupinovej práce – jej súdržnosť a silu a z väčších pyramíd spolu zložíte jednu nadrozmernú. Na vlastnej koži prežijete, že spolu dokážete viac. Všetky pyramídové kúsky spolu odhalia konečný výsledok – obriu pyramídu, na ktorej môže byť vaše firemné logo, hodnoty, či ciele. Aktivita vhodná ako CSR.

Aktivita podporí:

  1. zábavu a motiváciu
  2. komunikáciu, zjednotenie tímu
  3. stratégiu aj plánovanie