Leadership Stories

  • Dĺžka: 3- 8 hodiny
  • Počet ľudí: 18 až NEOBMEDZENÝ

Leadership program, v ktorom zistíte na čom ste

O čo ide:

Prostredníctvom experimentovania v rôznych realistických výzvach na pracovisku, budú mať účastníci príležitosť uvedomiť si svoj štýl a jeho vplyv na atmosféru a výsledky tímu. Budú schopní identifikovať dôležitosť využívania rôznych prístupov na inšpiráciu, zapojenie a motiváciu svojich ľudí. Účastníci si tiež rozvinú schopnosť zvoliť si správny prístup podľa danej situácie a identifikovať oblasti, ktoré je potrebné zlepšiť alebo ďalej rozvíjať. „Leadership Stories“ je hra, ktorá platí pre každého v podnikateľskom prostredí, ktorý má, alebo chce získať vedúcu pozíciu. Okrem toho prostredníctvom príslušných diskusií a vysoko interaktívneho mechanizmu hry získajú účastníci „lepšiu predstavu“ o svojej aktuálnej úrovni a dostanú príležitosť precvičiť si zručnosti, ako je komunikácia, spolupráca, aktívne počúvanie, presviedčanie a konzultácie.

Aktivita podporí:

  1. odolnosť
  2. manažment tímov
  3. zlepšovanie procesov
  4. manažovanie konfliktov
  5. angažovanosť
  6. efektívnu komunikáciu